Nákup na splátky je určený pre fyzické osoby v zamestnaneckom pomere (platí aj pre SZČO), ktorí spĺňajú tieto podmienky:

 • vek 18 - 70 rokov
 • občianstvo SR
 • pravidelný a trvalý zdroj príjmu v SR, napríklad teda:
  • ako príjem sa akceptuje aj starobný dôchodok
  • nie som v skúšobnej dobe
  • nie som vo výpovednej lehote
  • nie som na materskej dovolenke, apod.
 • minimálna cena objednaného tovaru 120,- EUR s DPH